?

Log in

Чи є якийсь ДСТУ (або інший офіційний документ) у вільному доступі,… - Linux in Ukraine [entries|archive|friends|userinfo]
Linux in Ukraine

[ website | LinuxWorld.Kiev ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[авг. 20, 2014|09:32 am]
Linux in Ukraine

linux_ua

[dalekiy_obriy]
Чи є якийсь ДСТУ (або інший офіційний документ) у вільному доступі, який чітко описує правильний порядок сортування слів в алфавітному порядку? Зокрема деякі джерела мають ось таку заувагу «Апострофи (') й дефіси (-) ігноруються…» при сортуванні. Окрім того документація по MS Excel ще має й таке продовження: «…проте є виняток: якщо два текстові рядки однакові й відрізняються лише дефісом, то текст із дефісом після сортування буде останнім.»
Я готую виправлення для сортування в українській локалі для Linux (зараз там «е» і «є» мають однакову позицію, а м’який знак при сортуванні ігнорується) і потрібне «солідне» обґрунтування.
СсылкаОтветить